Posicionament del Fòrum de la Societat Civil sobre el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030

Posicionament del Fòrum de la Societat Civil sobre el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030

Des del Fòrum de la Societat Civil i com a integrants de la Comissió de treball en matèria de Fons Europeus – constituïda en el si de la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Reactivació i la Diversificació Econòmica i Social de les Illes Balears – hem treballat, presentat propostes i analitzat minuciosament del Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 aprovat pel Consell de Govern recentment. Davant aquesta estratègia volem manifestar el següent:

Compartim amb el Govern el discurs general, pel que fa al diagnòstic, missió i valors de l’estratègia.

Consideram, no obstant, que no es tracta en realitat d’una vertadera estratègia sinó més aviat de la construcció d’un argument raonat per justificar un full de ruta d’inversions que no garanteixen per se la consecució d’allò que es pretén, això és: “superar la fragilitat del model econòmic balear, marcat per una alta dependència de l’activitat turística i associat a problemes estructurals de productivitat” (diagnòstic) i “avançar decididament en la transformació del model econòmic i social de les Illes Balears per fer-lo més resilient, més competitiu, més sostenible i més inclusiu”(missió).

No es tracta doncs d’un pla estratègic que s’assumeixi com a política de Govern en els propers anys, i que per tant, vagi acompanyat de reformes fiscals, administratives, normatives, de governança i de les polítiques imprescindibles per transitar cap a una transformació real del sistema econòmic i social de les Illes. És tant sols una justificació ajustada al relat dels reptes contemporanis per justificar unes inversions que no pretenen anar a l’arrel de les problemàtiques generades pel nostre sistema econòmic i productiu. 

És més, una estratègia real per a transitar cap un nou model socioeconòmic, adaptat als reptes ambientals i socials actuals, que sigui just i inclusiu, requereix una estratègia integral que tengui en compte la necessitat d’afectar àmbits competencials més enllà de la Comunitat Autònoma i en la qual, la societat civil estigui àmpliament representada. 

Així, a mode de resum, volem destacar que des de les entitats que conformam el Fòrum de la Societat Civil per a la Reconstrucció de les Illes:

  • No compartim en absolut, les prioritats en les inversions. A parer nostre, s’haurien d’establir unes prioritats més clares a favor de la cohesió social  protecció social de les persones més vulnerableseconomia de les cures, salut mental, risc d’exclusió i pobresa i migració – de la diversificació cap a l’economia per la vida – lluny de grans inversions en infrastructures “verdes” -, i la sobirania i seguretat alimentària com a eix fonamental de la resiliència futuraEns sembla significatiu pel que fa a les prioritats que dóna el Govern a l’estratègia de Fons Europeus que la despesa en transport és 10 vegades superior a la d’habitatge o que les inversions en turisme són el doble que en educació.

  • Consideram que inversions previstes en el model turístic no es dirigeixen a fer-lo més sostenible, sinó que es limiten a modernitzar-lo sense reduir places, el que conduirà, per tant, al creixement del sector turístic una altra vegada. 

  • No es tenen en compte les inversions que l’Estat preveu en les dues principals infraestructures en relació amb el sector turístic: ports i aeroport, que ara per ara van en contra de l’estratègia del Govern i que condicionaran fortament els seus objectius i estratègies. Des del Fòrum de la Societat Civil consideram que el sector turístic ha de disminuir de volum, per la qual cosa és indispensable que s’arribi a pactes amb l’estat per controlar els fluxos turístics a ports i aeroports. Una estratègia balear no pot restar aliena a aquests fets competencials i al que aquests impliquen.

  • Les inversions previstes prioritzen les grans actuacions en infraestructures, el que suposa grans contractes públics. Això significa que les petites empreses i les entitats socials no tenen opció a rebre finançament dels Fons Europeus, o, en tot cas, de forma molt minoritària.

  • Cal, a més, que les inversions tenguin una condicionalitat clara relativa a que els projectes finançats i els processos públics de licitació haurien d’estar condicionats a complir una sèrie de requisits comuns a tots.: universalitat, mitigació del canvi climàtic, governança, igualtat de gènere, economia social, etc.

El Fòrum ha manifestat en diverses ocasions que el Govern hauria de tenir una estratègia més ampla i clara de canvi de model econòmic adreçat a la diversificació i relocalització productiva, i en aquest, una estratègia específica adreçada a disminuir i resituar el pes del sector turístic amb polítiques actives de transició, estratègia en la qual situar l’eina dels Fons Europeus. Sense aquesta estratègia les inversions dels fons poden acabar intensificant un model econòmic-turístic-especulatiu-immobiliari insostenible, injust i igualment depenent de l’exterior, i donant pals de cec en altres iniciatives que no repercutiran en una vertadera transformació del model.

El Fòrum ha anat presentant propostes concretes de polítiques actives de transició en matèria de model turístic i presentarà en breu les seves propostes específiques en relació a l’estratègia i les inversions en el marc d’aquesta Estratègia d’Inversions, que anirem aportant al procés de seguiment de la gestió dels fons en els propers mesos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *