Qui som

Les entitats que formen part del Fòrum manifesten que fa dècades que a les Illes parlam de la necessitat de canviar el model econòmic, però és en aquest  moment que  el canvi  es fa inajornable si no volem deixar ningú pel camí, com va passar amb l’anterior crisi.

ALCAIB - Associació de Llicenciats/des en Ciències Ambientals de les Illes Balears

Va néixer com a associació davant de la necessitat de representar i fomentar els interessos professionals de les ambientòlogues de les Illes Balears.

Amics de la Terra Mallorca

Associació ecologista amb la missió de fomentar un canvi local i global cap a una societat respectuosa amb el medi ambient, justa i solidària.

Arca

El nostre objectiu és protegir el Patrimoni de Mallorca per poder gaudir-lo nosaltres mateixos, les persones que ens visiten i les futures generacions. Per aconseguir-ho, ARCA s'ha fixat la missió d’obrir els ulls a la ciutadania i als responsables polítics sobre els grans valors paisatgístics, econòmics, històrics i culturals que contenen tots els elements patrimonials, des d'aquells més humils als més monumentals.

Col·lectiu Alternatives

El maig de 2016, el Col·lectiu Alternatives va fer la seva aparició pública. Es presentà com el col·lectiu que recollia les aspiracions unitàries de treball que s'expressaven en el document «Un nou model econòmic, sostenible, competitiu, cooperatiu i inclusiu» que editaren conjuntament la Fundació Ateneu Pere Mascaró, la Fundació Emili Darder i la Fundació Gabriel Alomar.

CCOO

La Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears és una confederació sindical que agrupa sindicats democràtics i de classe. Està integrada per federacions i unions comarcals i insulars, en el si de les quals hi caben totes les treballadores i treballadors de la comunitat autònoma de les Illes Balears que, amb independència de les seves conviccions personals, polítiques, filosòfiques, ètiques o religioses, accepten i practiquen els principis establerts en els seus estatuts, mitjançant una acció conseqüent en totes les esferes de l¿acció social, especialment en els centres de treball.

Estudi General Lul·lià

Centre de docència i investigació creat a Palma el 1951 per impulsar la cultura a Mallorca i restaurar els estudis universitaris.

Eticentre - Centre per a la gestió ètica de l'empresa

Associació sense ànim de lucre d'empreses i organitzacions de les Illes Balears sorgida a finals de 2003 amb l'objectiu d'incorporar criteris ètics en el món dels negocis.

Federació d'associacions de veïns de Palma

Fundació Iniciatives del Mediterrani

La Fundació Iniciatives del Mediterrani és una organització no governamental i independent, amb vocació de presència local i internacional, que treballa en favor de la responsabilitat mediambiental, cultural i econòmica de les Illes Balears.

Fundació Gadeso

La Fundació Gadeso és una associació sense ànim de lucre fundada el 28/01/2002 i té com a objectius principals l'estudi de la realitat socioeconòmica de les Illes Balears, la cultura que li és pròpia, la investigació i el coneixement de la història i la idiosincràsia balear i la participació en projectes de desenvolupament.

GOB

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) és una associació ecologista fundada l'any 1973. La nostra missió és la millora i conservació de les condicions mediambientals de les Illes Balears per tal d’aconseguir un entorn de sostenibilitat ecològica i social.

JAM

Els Joves Arquitectes de Mallorca (JAM) som una agrupació per a compartir experiències, inquietuds, parlar de la nostra professió i fer xarxa. Volem crear una xarxa de joves professionals, ara per ara innexistent a Mallorca, i tenir un espai on compartir i estar informats dels temes d’arquitectura i d’urbanisme que ens preocupen a la nostra generació.

Mallorca Preservation Fund

La Mallorca Preservation Foundation (MAPF) es va crear el maig del 2017 amb l’objectiu de conservar la bellesa i la qualitat mediambiental sorprenents de Mallorca en un intent de transformar-la en un model de gestió sostenible de l’illa i provocar canvis positius de llarga durada.

Marilles Foundation

Som una fundació dedicada a la conservació del mar Balear i les seves costes. Creiem en la reconciliació entre la conservació dels ecosistemes marins i la prosperitat econòmica. Treballem conjuntament amb altres fundacions i donants privats, i la nostra principal font de finançament prové de la Fundació Adessium. Cada euro donat a Marilles permet tirar endavant projectes relacionats amb la conservació de les Balears.

Metges del Món

Des Metges de Món Illes Balears reforcem el nostre compromís envers tota la societat en la lluita diària contra la més gran de les malalties, la injustícia. Des de 1996 desenvolupem projectes pioners i innovadors en el camp de la salut, adreçats a les persones mes excloses, titulars de drets en situació de major vulnerabilitat, amb els quals conjuntament desenvolupem els nostres projectes. La seu de les Balears es troba a Palma, intervenint en tota l'illa de Mallorca. Comptem amb representació a Eivissa, situada a Figueretes i realitzem accions de sensibilització puntuals a Menorca.

Mercat social

La Fira de Mercat Social de les Illes Balears és un projecte promogut per Mercat Social Illes Balears, associació formada per empreses, entitats, federacions i xarxes compromeses amb el consum responsable.

Obra cultural balears

L'Obra Cultural Balear és una entitat que fa més de cinc dècades que fa feina per la llengua, la cultura i el país. Una tasca que ha passat per diferents etapes, condicionades per circumstàncies polítiques i socials diverses. El context a què es varen enfrontar els fundadors de l'entitat, en plena època franquista, és molt diferent a l'actual, caracteritzat per la consolidació del sistema democràtic i autonòmic, encara que estigui encara ben enfora del que caldria per aconseguir el reconeixement dels drets culturals i nacionals als quals hem d'aspirar com a país.

ONGD IB

La CONGDIB és l'única federació d'entitats privades sense ànim de lucre de desenvolupament a les Illes Balears. Exercim funcions de representació, coordinació i implementació d'actuacions de el sector de la cooperació a el desenvolupament, vam estudiar qüestions d'interès comú i unifiquem esforços i demandes.

PalmaXXI

Palma XXI és una associació ciutadana fundada l’any 2016. Amb el caràcter d’observatori sobre el passat, present i futur de Ciutat, Palma XXI és una iniciativa col·lectiva per a reflexionar i presentar propostes de futur amb perspectiva històrica i participació ciutadana. Prenent com a base la necessitat de comprendre el recorregut històric i les tendències constructives i destructives de la ciutat, les nostres accions s’enfoquen des d’una perspectiva diversa però integrada (sociològica, econòmica, cultural, política, urbanística, arquitectònica…).

Pimem

PIMEM exposa i reivindica davant els poders públics i les administracions, les aspiracions i reclamacions de l’associat. Assessora i representa les associacions en les negociacions de convenis col·lectius. I manté relacions amb les administracions públiques assessorant i col·laborant en tot allò que suposi un benefici per al soci.

Pla de Mallorca XXI

Un conjunt de persones que vivim i estimam el Pla de Mallorca hem creat una entitat associativa, sense afany de lucre, independent i oberta a tothom que estima el Pla. Amb aquesta voluntat neix l’associació Pla de Mallorca XXI, plantejada com un observatori de referència sobre el Pla de Mallorca, un projecte col·lectiu per reflexionar i proposar idees pel futur del Pla, amb perspectiva històrica, col·laborant amb les institucions públiques i les entitats privades que hi fan feina en tots els pobles de la comarca.

Stei Intersindical

El Sindicat de Treballadores i Treballadors INTERSINDICAL de les Illes Balears (nova denominació del que fins ara era conegut com a Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears) té els seus orígens a l’any 1977 al sí dels moviments unitaris dels treballadors i treballadores de l’ensenyament, que s'organitzen a les acaballes del franquisme. El projecte era construir un sindicalisme unitari que concentràs, des de posicions progressistes, la majoria dels treballadors i treballadores de l’ensenyament.

Tramuntana XXI

Treballam a favor de la Serra de Tramuntana tot impulsant el coneixement, el consens i compromís de persones, organitzacions, empreses i institucions per a l’economia sostenible, la qualitat ambiental, el patrimoni natural i cultural, el benestar dels seus habitants i la qualitat de l’experiència dels seus visitants. Pensam que la Serra de Tramuntana pot esdevenir un projecte pilot que demostri la viabilitat d’un nou model de relació amb el territori: més inclusiu, respectuós i responsable.

UGT

És una confederació sindical constituïda el 1888. Un dels dos sindicats majoritaris, dins dels més representatius, i per això és un interlocutor social. La Unió General de Treballadors és una organització progressista, compromesa, reivindicativa, democràtica i independent amb presència en tots els sectors d'activitat i en tot el territori espanyol.

Unió de pagesos de Mallorca

Som el sindicat agràri dels pagesos i pageses de Mallorca, fa més de 40 anys que vetllam pels seus interessos davant l'administració i davant les grans cadenes. TOTS UNITS SOM MÉS FORTS. Unió de Pagesos de Mallorca!

Xarxa per la inclusió social

EAPN Illes Balears – Xarxa per la Inclusió Social és una associació democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre formada per una trentena d’entitats que treballen a la nostra comunitat per eradicar la pobresa i l’exclusió social.