Qui som

Les entitats que formen part del Fòrum manifesten que fa dècades que a les Illes parlam de la necessitat de canviar el model econòmic, però és en aquest  moment que  el canvi  es fa inajornable si no volem deixar ningú pel camí, com va passar amb l’anterior crisi.

Manifest fundacional del Fòrum de la Societat Civil per a la Reconstrucció de les Illes Balears

Una vintena d’entitats i xarxes associades de la societat civil exigeixen a l’administració que se les consideri actors clau i interlocutors imprescindibles en la transició cap a un nou model econòmic post-covid.

Les entitats i plataformes que formam part del Fòrum som:

ALCAIB - Associació de Llicenciats/des en Ciències Ambientals de les Illes Balears

Va néixer com a associació davant de la necessitat de representar i fomentar els interessos professionals de les ambientòlogues de les Illes Balears.

Amics de la Terra Mallorca

Associació ecologista amb la missió de fomentar un canvi local i global cap a una societat respectuosa amb el medi ambient, justa i solidària.

Col·lectiu Alternatives

El maig de 2016, el Col·lectiu Alternatives va fer la seva aparició pública. Es presentà com el col·lectiu que recollia les aspiracions unitàries de treball que s'expressaven en el document «Un nou model econòmic, sostenible, competitiu, cooperatiu i inclusiu» que editaren conjuntament la Fundació Ateneu Pere Mascaró, la Fundació Emili Darder i la Fundació Gabriel Alomar.

CCOO

La Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears és una confederació sindical que agrupa sindicats democràtics i de classe. Està integrada per federacions i unions comarcals i insulars, en el si de les quals hi caben totes les treballadores i treballadors de la comunitat autònoma de les Illes Balears que, amb independència de les seves conviccions personals, polítiques, filosòfiques, ètiques o religioses, accepten i practiquen els principis establerts en els seus estatuts, mitjançant una acció conseqüent en totes les esferes de l¿acció social, especialment en els centres de treball.

Estudi General Lul·lià

Centre de docència i investigació creat a Palma el 1951 per impulsar la cultura a Mallorca i restaurar els estudis universitaris.

Eticentre - Centre per a la gestió ètica de l'empresa

Associació sense ànim de lucre d'empreses i organitzacions de les Illes Balears sorgida a finals de 2003 amb l'objectiu d'incorporar criteris ètics en el món dels negocis.

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Palma

Fundació Ateneu

Iniciativa de CCOO en la nostra comunitat que té com a finalitat la constitució d'un espai per a potenciar el debat, la reflexió i l'estudi sobre els processos socials, culturals, econòmics, històrics i polítics que afectin als treballadors i a les treballadores, en particular, i a la nostra societat, en general, en cadascun d'aquests àmbits.

Fundació Iniciatives del Mediterrani

La Fundació Iniciatives del Mediterrani és una organització no governamental i independent, amb vocació de presència local i internacional, que treballa en favor de la responsabilitat mediambiental, cultural i econòmica de les Illes Balears.

Fundació Gadeso

La Fundació Gadeso és una associació sense ànim de lucre fundada el 28/01/2002 i té com a objectius principals l'estudi de la realitat socioeconòmica de les Illes Balears, la cultura que li és pròpia, la investigació i el coneixement de la història i la idiosincràsia balear i la participació en projectes de desenvolupament.

GOB

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) és una associació ecologista fundada l'any 1973. La nostra missió és la millora i conservació de les condicions mediambientals de les Illes Balears per tal d’aconseguir un entorn de sostenibilitat ecològica i social.

JAM

Els Joves Arquitectes de Mallorca (JAM) som una agrupació per a compartir experiències, inquietuds, parlar de la nostra professió i fer xarxa. Volem crear una xarxa de joves professionals, ara per ara innexistent a Mallorca, i tenir un espai on compartir i estar informats dels temes d’arquitectura i d’urbanisme que ens preocupen a la nostra generació.

Marilles Foundation

Som una fundació dedicada a la conservació del mar Balear i les seves costes. Creiem en la reconciliació entre la conservació dels ecosistemes marins i la prosperitat econòmica. Treballem conjuntament amb altres fundacions i donants privats, i la nostra principal font de finançament prové de la Fundació Adessium. Cada euro donat a Marilles permet tirar endavant projectes relacionats amb la conservació de les Balears.

Mercat social

La Fira de Mercat Social de les Illes Balears és un projecte promogut per Mercat Social Illes Balears, associació formada per empreses, entitats, federacions i xarxes compromeses amb el consum responsable.

Obra Cultural Balear

L'Obra Cultural Balear és una entitat que fa més de cinc dècades que fa feina per la llengua, la cultura i el país. Una tasca que ha passat per diferents etapes, condicionades per circumstàncies polítiques i socials diverses. El context a què es varen enfrontar els fundadors de l'entitat, en plena època franquista, és molt diferent a l'actual, caracteritzat per la consolidació del sistema democràtic i autonòmic, encara que estigui encara ben enfora del que caldria per aconseguir el reconeixement dels drets culturals i nacionals als quals hem d'aspirar com a país.

Palma XXI

Palma XXI és una associació ciutadana fundada l’any 2016. Amb el caràcter d’observatori sobre el passat, present i futur de Ciutat, Palma XXI és una iniciativa col·lectiva per a reflexionar i presentar propostes de futur amb perspectiva històrica i participació ciutadana. Prenent com a base la necessitat de comprendre el recorregut històric i les tendències constructives i destructives de la ciutat, les nostres accions s’enfoquen des d’una perspectiva diversa però integrada (sociològica, econòmica, cultural, política, urbanística, arquitectònica…).

Pimem

PIMEM exposa i reivindica davant els poders públics i les administracions, les aspiracions i reclamacions de l’associat. Assessora i representa les associacions en les negociacions de convenis col·lectius. I manté relacions amb les administracions públiques assessorant i col·laborant en tot allò que suposi un benefici per al soci.

Pla de Mallorca XXI

Un conjunt de persones que vivim i estimam el Pla de Mallorca hem creat una entitat associativa, sense afany de lucre, independent i oberta a tothom que estima el Pla. Amb aquesta voluntat neix l’associació Pla de Mallorca XXI, plantejada com un observatori de referència sobre el Pla de Mallorca, un projecte col·lectiu per reflexionar i proposar idees pel futur del Pla, amb perspectiva històrica, col·laborant amb les institucions públiques i les entitats privades que hi fan feina en tots els pobles de la comarca.

Rezero

Per Rezero, els residus són una ineficiència del sistema. Per això, des de fa més de 15 anys, treballam per arribar a la societat residu zero, per gaudir d’un model de producció i consum sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Stei Intersindical

El Sindicat de Treballadores i Treballadors INTERSINDICAL de les Illes Balears (nova denominació del que fins ara era conegut com a Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears) té els seus orígens a l’any 1977 al sí dels moviments unitaris dels treballadors i treballadores de l’ensenyament, que s'organitzen a les acaballes del franquisme. El projecte era construir un sindicalisme unitari que concentràs, des de posicions progressistes, la majoria dels treballadors i treballadores de l’ensenyament.

Tramuntana XXI

Treballam a favor de la Serra de Tramuntana tot impulsant el coneixement, el consens i compromís de persones, organitzacions, empreses i institucions per a l’economia sostenible, la qualitat ambiental, el patrimoni natural i cultural, el benestar dels seus habitants i la qualitat de l’experiència dels seus visitants. Pensam que la Serra de Tramuntana pot esdevenir un projecte pilot que demostri la viabilitat d’un nou model de relació amb el territori: més inclusiu, respectuós i responsable.

Xarxa per la inclusió social

EAPN Illes Balears – Xarxa per la Inclusió Social és una associació democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre formada per una trentena d’entitats que treballen a la nostra comunitat per eradicar la pobresa i l’exclusió social.