El Fòrum de la Societat Civil i el Consell Econòmic i Social signen un conveni de col·laboració

El Fòrum de la Societat Civil i el Consell Econòmic i Social signen un conveni de col·laboració

Ambdues entitats impulsaran activitats de participació, recerca i divulgació en matèria socioeconòmica

El dia d’avui, el president del Consell Econòmic i Social, Rafel Ballester, i la presidenta del Fòrum de la Societat Civil (i rectora de l’Estudi General Lul·lià), Joana Maria Palou, han signat un conveni de col·laboració amb la voluntat d’intensificar les seves relacions.

D’aquesta manera l’òrgan col·legiat de caràcter consultiu de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears i el Fòrum de la Societat Civil ajunten esforços per formalitzar, mitjançant aquest conveni, un espai de cooperació entre ambdues entitats.

L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre el CES i el Fòrum és col·laborar, dins el marc dels respectius àmbits d’actuació, en activitats de participació, assessorament, estudi, investigació, recerca i divulgació en matèria socioeconòmica.

Algunes de les activitats que es duran a terme en el marc d’aquest conveni seran l’intercanvi d’informació, dades i publicacions; l’impuls d’estudis d’investigació conjunts de caire econòmic, social i mediambiental i l’edició conjunta de publicacions o la celebració conjunta de seminaris, conferències i jornades, relacionades amb la transició cap a la sostenibilitat del model productiu a les Illes Balears.

Així mateix, les dues entitats tenen la voluntat d’analitzar la problemàtica econòmica, social i mediambiental de la conca mediterrània, i la seva incidència en les nostres realitats insulars i de cooperar en facilitar la participació i la coordinació de la societat civil de les regions mediterrànies, a l’hora d’abordar els problemes comuns que ens afecten.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *