Participació a la Comissió per al seguiment dels Fons Europeus

Reunions amb el Govern

Director AETIB

02/12/2020

Conseller Fons Europeus

26/05/2021

Conseller Fons Europeus

26/03/2021

Directora AETIB

26/01/2021

Presidenta GOIB

02/12/2020

Reunions amb el Consell

Presidenta del Consell

05/05/2021

Consellera de Presidència i directora insular de Coordinació i Projectes Estratègics

10/02/2021

Consellera de Presidència i directora insular de Coordinació i Projectes Estratègics

26/01/2021

Reunions amb Ajuntaments

Batle de Palma

18/11/2020