Documents del Fòrum

Document de propostes

Una vintena d'entitats i xarxes associades de la societat civil exigeixen a l'administració que se les consideri actors clau i interlocutors imprescindibles en la transició cap a un nou model econòmic post-covid.

Documents de les entitats